Kućni radovi

Često usluge majstora mogu biti veoma skupe. Zato smo spremili poseban odeljak u kome ćete videti kako da sami uradite određene kućne radove i popravke. Od farbanja kade do saveta za zastakljivanje terase.